Przed Świętami Bożego Narodzenia uruchomiono wodociąg mieszkańcom miejscowości: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski-Pękowiec i Teodorów w gminie Koniecpol. Mieszkańcy tych sołectw mówią - rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa.

21 grudnia 2017r. w Częstochowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak spotkał się z funkcjonariuszami podległych mu służb.
Minister odznaczył również medalem "Mały Bohater" 3-letniego Maciusia Koźlickiego z Poraja, który w lipcu tego roku uratował życie swojej mamie, Katarzynie.

Koniec grudnia to zawsze piękny i wzruszający czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Okres kiedy mam ogromną przyjemność uczestniczyć w zorganizowanych przez Państwa Spotkaniach Wigilijno - Opłatkowych. Tegoroczny grudzień obfitował w wiele spotkań. Dziękuję za piękne spotkania wigilijne zorganizowane m,in. w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, Komendzie Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Częstochowskiemu Centrum Aktywności Seniorów, Częstochowskiemu Środowisku Prawa i Sprawiedliwości, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Myszkowskiemu Środowisku Prawa i Sprawiedliwości, Komitetom Prawa i Sprawiedliwości Mykanów i Kruszyna, Stowarzyszeniu Ligi Miejskiej w Częstochowie.