21 lipca 2017r. odbyła się uroczystość obchodów Święta Policji w Częstochowie. Z tej okazji proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pełnienia trudnej, ale jak zaszczytnej służby!

15 lipca 2017r. uczestniczyłam wraz ze strażakami  i mieszkańcami Miedźna w 100-leciu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.