19 czerwca 2017r. miałam przyjemność gościć uzdolnioną młodzież z powiatu częstochowskiego w Sejmie RP.

18 czerwca 2017r. miałam ogromną przyjemność wziąć udział w Uroczystości 100 lecia Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie, podczas której miałam również zaszczyt odczytać list skierowany do społeczności szkolnej przez panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej.