W dniu 28 lutego 2019 roku uczestniczyłam w Integracyjnym Balu Karnawałowym zorganizowanym przez Fundację AtoTak, który odbył w Zespole Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie. Zdjęcia: Radio Fiat

W dniu 26 lutego 2019 roku podczas rocznej narady PSP, która odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Jednostka OSP z Nakła w Gminie Lelów dołączyła do rejestru KSRG. Gratuluję!

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Popów działają już od 85 lat. Biesiada integracyjna Kół, która odbyła się 26 lutego 2019 roku długo zapadnie w mojej pamięci. Dziękuję Pani Teresie Żurawskiej za zaproszenie