Częstochowa 1 sierpnia 2017r. upamiętniła 73. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła o godz. 17 msza św. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi. Tuż po niej uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożono kwiaty oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. W uroczystościach tradycyjnie wzięli udział m.in. kombatanci, parlamentarzyści, a także przedstawiciele władz miasta i województwa.

1 sierpnia 2017r. Członkowie Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Gminy Kłomnice pamiętali o powstańcach warszawskich, którzy walczyli o naszą wolność, wraz z Poseł Lidią Burzyńską złożyli okolicznościowe wiązanki pod tablicą upamietniającą żołnierzy Armii Krajowej w Garnku. Cześć i chwała Bohaterom! 

21 lipca 2017r. odbyła się uroczystość obchodów Święta Policji w Częstochowie. Z tej okazji proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pełnienia trudnej, ale jak zaszczytnej służby!

15 lipca 2017r. uczestniczyłam wraz ze strażakami  i mieszkańcami Miedźna w 100-leciu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.