Podziękowanie od prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla Pani Poseł Lidii Burzyńskiej, za życzenia z okazji uroczystej inauguracji 50. roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W dniu 27 października 2017 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się Uroczystość Ślubowania Słuchaczy XXI Turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Przysięgę ślubowania złożyło 88 słuchaczy, którzy zostali przyjęci w poczet kadetów CS PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Przed uroczystością ślubowania została odprawiona Msza Święta na Jasnej Górze, podczas której młodzi słuchacze mogli zawierzyć się Matce Bożej.

Dnia 21 października 2017 roku Poseł Lidia Burzyńska uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia popiersia kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc". W uroczystości uczestniczyli weterani Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, posłowie RP, delegacje samorządowe oraz mieszkańcy Częstochowy i okolic. Spotkanie rozpoczęło sie Mszą Świetą pod przewodnictwem abp. Wacława Depo w kościele Podwyższenia Krzyża Świetego. Kapitan Stanisław Sojczyński to jeden z Żołnieży Wyklętych, oficer Armii Krajowej oraz dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W grudniu 1946 roku został skazany na karę śmierci, którą wykonano 19 lutego 1947 roku. W 2009 roku Prezydent RP Lech Kaczyński mominował "Warszyca" na stopień wojskowy generała brygady.

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska 19 października 2017 roku odbyła spotkanie z cyklu " Poznaj swojego Parlamentarzystę" w Gminie Poczesna, które odbyło się na zaproszenie Stowarzyszenia w Gminie Poczesna. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządów. Na spotkaniu Pani Poseł przedstawiła politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości nakierowaną na zrównoważony rozwój całej Polski, a także dyskutowano na temat bolączek i radości Małej Ojczyzny.