24 września 2017r. w ostatnim dniu obchodów "Dni Długoszowskich" wzięłam udział we Mszy Świętą odprawionej przez ks. Prałat płk dr Wiesława Korpetę. Po mszy św. odsłonięto i poświęcono obeliski z tekstami Jana Długosza przy pomniku dziejopisarza. Dziękuję Ponadregionalnemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Wieniawa" za działalność.