Dziś rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny 2018. Wszystkim gimnazjalistom życzę powodzenia!

15 kwietnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie odbyło się spotkanie inaugurujące kampanię Prawa i Sprawiedliwości #Polska jest jedna. Gościem oprócz Parlamentarzystów Okręgu Częstochowskiego był również Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. Tematem wiodącym spotkania były nowe propozycje Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności założenia programu prospołecznego, ogłoszonego dzień wcześniej podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie #Polska jest jedna przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Parlamentarzyści przedstawili również dotychczasowe działania i wysiłki rządzących w odtworzenie i budowanie silnego kraju, silnej Polski - Polski bez podziałów, gdzie każdy obywatel będzie mógł godnie i szczęśliwie żyć, pracować, rozwijać się, zakładać rodziny, a przede wszystkim być sobą i czuć się bezpiecznie, wiedząc, że dla rządu jego dobro, dobro naszych obywateli jest priorytetem. Wystąpienia zakończyły się gromkimi brawami, ale również zapoczątkowały owocną dyskusję z licznie zebranymi mieszkańcami okręgu, wśród których byli m.in. przedstawiciele samorządów, wójtowie, radni miejscy i gminni. Zakres pytań był bardzo duży, poruszano kwestie związane ze stosunkami międzynarodowymi, w tym polsko-żydowskimi i polsko-ukraińskimi, problematykę funduszy Unii Europejskiej, sprawy ważne dla lokalnych społeczności jak infrastruktura drogowa, świadczenia emerytalno-rentowe, kwestie związane ze wzrastającym odsetkiem osób starszych, a co za tym idzie zapewnieniu odpowiedniej opieki dla Seniorów. Ponad dwu godzinne spotkanie utwierdziło nas wszystkich w przekonaniu jak ważny jest bezpośredni kontakt z Państwem. To dzięki Państwu mamy świadomość tego w jakim kierunku powinniśmy dążyć, aby umacniać i rozwijać naszą Ojczyznę. Drodzy Państwo, bez Was Polska nie ma szans!