6 kwietnia w  Mstowie -  Stoły Wielkanocne Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu częstochowskiego. Gratuluję występów uczniom a Paniom talentu w przygotowaniu wspaniałości i podtrzymywania pięknej tradycji!.