Dziękuję serdecznie za zaproszenie na uroczyste spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłomnicach dnia 7 października 2017r. Być z Wami to dla mnie wielki zaszczyt. Gratuluję organizacji i jeszcze raz składam Wszystkim odznaczonym i uczestniczącym w uroczystości wszystkiego najlepszego. Święty Jan Paweł II mówił:„Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”.

8 października 2017r. brałam udział w Ogólnopolskiej Pilgrzymce Amazonek na Jasnej Górze. Blisko 10 tysięcy kobiet po chorobie nowotworowej piersi pielgrzymowało tego dnia na Jasną Górę. Podczas jubileuszowej, dwudziestej Ogólnopolskiej Pielgrzymki, kobiety przede wszystkim dziękowały za życie i modliły się o zdrowie na kolejne lata. Mszy świętej przewodniczył biskup senior Antoni Długosz.

4 października odbyła się inauguracja roku akademickiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Życzenia w moim imieniu przekazała całej społeczności akademickiej pani Sylwia Zasępa. Jeszcze raz życzę władzom uczelni, nauczycielom akademickim i studentom wszelkiej pomyślności!