15 lipca 2017r. uczestniczyłam wraz ze strażakami  i mieszkańcami Miedźna w 100-leciu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.