Miło mi przekazać fotorelacje ze spotkania Poseł do Parlamentu  Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich i Paniami Sołtyskami z terenu powiatu częstochowskiego, które odbyło się w dniu 17 marca 2019 roku na Hali Sportowej w Mykanowie.

Społeczność Przyrowa wczoraj obchodziła jubileusz 650 - lecia lokacji miejscowości. Historia powstania Przyrowa, w latach 1369 – 1869 miasta wiąże się z osobą króla Kazimierza Wielkiego.