Przynależność do komisji i podkomisji sejmowych

 1. Lidia Burzyńska Sejm 2015

  Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży             
  (Podkomisja stała do spraw młodzieży - zastępca przewodniczącego, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych,  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego)
 2. Komisja Łączności z Polakami za Granicą    
 3. Komisja Polityki Senioralnej    
 4. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych
i grup bilateralnych

 1. Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna
 2. Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna  
 3. Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna
 4. Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna
 5. Polsko - Uzbekistańska Grupa Parlamentarna

Przynależność do zespołów parlamentarnych

 1. Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1 -  wiceprzewodnicząca
 2. Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego
 3. Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego - wiceprzewodnicząca
 4. Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
 5. Parlamentarny Zespół Strażaków
 6. Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych