Posiedzenie nr 64 w dniu 14-06-2018 (1dzień obrad)

Posiedzenie nr 64 w dniu 14-06-2018 (1. dzień obrad)


1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (druk nr 2628).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam w imieniu wnioskodawców poselski projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, druk nr 2628.

    Zmiany zaproponowane w projekcie uchwały sprowadzają się głównie do rozszerzenia zakresu działań powołanej 24 listopada 2017 r. Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Proponowane zmiany umożliwiają procedowanie nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z druku nr 2610.

    Szanowni Państwo! W imieniu wnioskodawców proszę o poparcie rozszerzenia zakresu działań wymienionej przeze mnie komisji, abyśmy mogli w sposób sprawny procedować nad komisyjnym projektem ustawy z zakresu ordynacji wyborczej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)