Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)

13. punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawa o gospodarce ziemią według posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego jest zła, bo m.in. według nich wstrzymała obrót ziemią. Jest to, proszę państwa, ewidentna nieprawda, manipulacja. Dlaczego? Ano dlatego, że według obecnych danych Agencji Nieruchomości Rolnych tysiące hektarów ziemi stanowią przedmiot obrotu między rolnikami, natomiast prawie zanikła sprzedaż ziemi polskiej obcokrajowcom czy również w prywatnych transakcjach.

    Koalicja rządząca według posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego nie przebywa wśród rolników, nie słucha, nie uważa, jest tak jakby obok polskiej wsi. Zapewniam, szczególnie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jest wprost przeciwnie, a ja jestem tego dowodem, ponieważ oprócz tego, że słucham, to również mieszkam na polskiej wsi i otaczam się tymi ludźmi, rozmawiam z nimi na co dzień.

    Wprowadzona ustawa miała na celu przede wszystkim to, by handel ziemią nie był i nie stał się sposobem na życie, tak jak było to do tej pory. Ziemia jest po to, aby rolnicy mogli nią gospodarować, a tym samym produkować.

    Proszę państwa, to jest nic innego... Ta ustawa to jest niemalże wypełnienie słów Wincentego Witosa, który powiedział: Chłop zachował w najgorszych chwilach trzy rzeczy: ziemię, religię i narodowość.

    Niezadowolone są przede wszystkim - i powiem więcej - te (Dzwonek) osoby, które chciały spekulować polską ziemią. W ustawie, która od roku funkcjonuje, być może są potrzebne pewne korekty, drobne korekty. Czy ministerstwo rolnictwa planuje zmiany w tej ustawie?

    Wicemarszałek Barbara Dolniak:

    Proszę kończyć, pani poseł.

    Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję bardzo.