Posiedzenie nr 64 w dniu 14-06-2018 (1. dzień obrad)

Posiedzenie nr 64 w dniu 14-06-2018 (1. dzień obrad)


13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2610 i 2648).

Poseł Sprawozdawca Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2610.

    Sejm na 64. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w celu rozpatrzenia. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego po rozpatrzeniu tego projektu przyjęła 11 poprawek zgłoszonych przez klub Prawa i Sprawiedliwości - wszystkie zostały przyjęte.

    Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania, jak również projektu ustawy, o uchwalenie projektu ustawy. Dziękuję bardzo.