Posiedzenie nr 37 w dniu 09-03-2017 (2. dzień obrad)

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W 1927 r. w warszawskiej filharmonii odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski. Pomysłodawcą, inicjatorem i faktycznym twórcą tego konkursu był prof. Jerzy Żurawlew, który marzył, aby muzykę Chopina spopularyzować w świecie, a naszym pianistom dać szansę zetknięcia się z międzynarodowym światem muzycznym. W ten właśnie sposób zrodził się pomysł międzynarodowego konkursu chopinowskiego.

    Realizacja tego zacnego projektu napotykała jednak różne trudności, z których główną była sprawa finansowa. Koncert nie odbyłby się, gdyby nie wrażliwość, życzliwość i wsparcie pieniężne przyjaciela profesora, pana Henryka Rewkiewicza, wówczas dyrektora Państwowego Monopolu Zapałczanego. Dzięki bezinteresownej postawie pana dyrektora odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski, zyskując sobie prestiż i ogromną popularność.

    Rzeczywistość przerosła marzenia projektodawcy. Dziś konkurs przyciąga do filharmonii tłumy słuchaczy. Postać dyrektora Państwowego Monopolu Zapałczanego Henryka Rewkiewicza zasługuje na najwyższy szacunek potomnych. Jego pamięć nie może pójść w zapomnienie. W tym właśnie roku mija 90. rocznica zorganizowania pierwszego międzynarodowego konkursu chopinowskiego, co zobowiązuje mnie jako posła ziemi częstochowskiej, miejsca, w którym znajduje się ostatni świadek przedwojennego Państwowego Monopolu Zapałczanego, a mianowicie Częstochowska Fabryka Zapałek, do przypomnienia oraz spopularyzowania rocznicy konkursu oraz samej postaci dyrektora Henryka Rewkiewicza.

    Pozdrawiam wszystkich miłośników muzyki Chopina. Dziękuję bardzo.