Posiedzenie nr 33 w dniu 16-12-2016 (1. dzień obrad)

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druki nr 995, 1155 i 1155-A) - trzecie czytanie.

Poseł Sprawozdawca Lidia Burzyńska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, druk nr 995, zgłoszono dwa wnioski o odrzucenie ustawy w całości i jedną poprawkę. Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 16 grudnia br. komisja rozpatrzyła wnioski wraz z poprawką i przedstawia wyniki swojej pracy w druku nr 1155-A. Wnioski o odrzucenie poselskiego projektu nie uzyskały akceptacji, a poprawka została zaopiniowana negatywnie.

    Komisja wnosi do Wysokiego Sejmu o odrzucenie wniosków oraz poprawki i uchwalenie ustawy. Dziękuję bardzo.