Posiedzenie nr 61 w dniu 11-04-2018 (1. dzień obrad)

Posiedzenie nr 61 w dniu 11-04-2018 (1. dzień obrad)

2. punkt porządku dziennego:

Informacja ministra infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycji.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rozwój modernizacji polskiej kolei jest dla rozwoju gospodarki bardzo ważnym działaniem wzmacniającym transport nie tylko towarowy, ale również pasażerski. Modernizacja ma przynieść poprawę komfortu podróżowania i skrócenie czasu dla wszystkich kategorii pociągów. Wśród wielu inwestycji jest również modernizacja trasy Częstochowa - Zawiercie, czyli na tzw. wiedence. Zwiększy się standard podróży i możliwość przewozu towarów, ale również zwiększy się poziom bezpieczeństwa.

    Pytania. Jak zaawansowane są prace nad tym projektem? Jak wygląda kwestia realizacji inwestycji na linii obwodowej w Warszawie? Czy podczas przebudowy stacji Warszawa Zachodnia przewidziano możliwość prowadzenia ruchu pociągów? Jaki jest, panie ministrze, nadrzędny cel przywrócenia ruchu na stacji Warszawa Główna (Dzwonek) i jakie funkcje miałaby pełnić nowa stacja? Dziękuję bardzo. (Oklaski)