Posiedzenie nr 32 w dniu 13-12-2016 (1. dzień obrad)

7. i 8. punkt porządku dziennego:


  7. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:
   - rządowym projekcie ustawy Prawo oświatowe,
   - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
  (druki nr 1030, 526 i 1119).
  8. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druki nr 1031 i 1120).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Posłowie, szczególnie Platformy Obywatelskiej, bardzo często używają takich oto słów, że przygotowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reforma systemu oświaty nie jest konsultowana z samorządem, nie jest konsultowana z rodzicami, że nie bierzemy ich opinii pod uwagę. Proszę państwa, chcę przytoczyć, jak w dwutysięcznym dwunastym roku...

    (Poseł Urszula Augustyn: Dwa tysiące dwunastym roku.)

    ...państwo szanowaliście samorządy, słuchaliście samorządów. Otóż pozwolicie: Brak działań służących wsparciu samorządów w dostosowaniu szkół do potrzeb przyjęcia dziecka 6-letniego. W alarmującym raporcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdza się m.in.: 2600 szkół nie zapewnia uczniom higieny, 1596 szkół nie ma sali gimnastycznej, 704 szkoły nie mają dostępu do ciepłej wody, 961 szkół nie ma dostępu do kanalizacji.

    (Poseł Małgorzata Chmiel: Tym bardziej nie należy przeprowadzać reformy.)

    Proszę państwa, tak złe informacje o stanie obiektów oświatowych, a państwo 1 września 2014 r., nie dając funduszy samorządom, wprowadzacie obowiązek 6-letni. Oczywiście dzięki Prawu i Sprawiedliwości i wysłuchaniu rodziców...

    (Poseł Elżbieta Gapińska: Wysłuchacie i teraz.)

    ...ten zły państwa krok został przez nas cofnięty.

    Następna sprawa. Na dzień dzisiejszy 60% szkół jest połączonych (Dzwonek), gimnazja ze szkołami podstawowymi.

    (Głos z sali: Koniec już.)

    Proszę państwa, większość tych zespołów...

    (Poseł Krystyna Szumilas: Ale jest koniec.)

    ...jest w gminach i na wsiach, a państwo tak bardzo boicie się o szkoły wiejskie.

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Proszę kończyć, pani poseł.

    Poseł Lidia Burzyńska:

    Naprawdę, zapewniam państwa...

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo, pani poseł.

    Poseł Lidia Burzyńska:

    ...nie macie w tej kwestii uzasadnionych racji. Dziękuję bardzo.