Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! W swoim wystąpieniu pani zwróciła uwagę na zabytki, które po 1989 r. są w rękach prywatnych, natomiast moje wątpliwości, moja sugestia, a zarazem pytanie są następujące.

    Środowiska konserwatorskie obok źle skonstruowanych przepisów i aktów prawnych wskazywały także na wiele nieprawidłowości w innych obszarach, np. niszczenia zabytków, często celowego, aby odzyskać działkę i pozbyć się uciążliwego dla inwestora obowiązku nadzoru konserwatorskiego i braku adekwatnych do tych czynów kar. Zatem moje pytanie jest następujące: Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje informacjami, w jaki sposób na niszczenie obiektów zabytkowych, akty wandalizmu (Dzwonek) reagowały sądy, prokuratura i Policja? Ile osób usłyszało zarzuty czy zostało skazanych prawomocnymi wyrokami? Czy przewiduje się zmiany w wysokości kar dla osób niszczących obiekty zabytkowe? Dziękuję bardzo.