Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016 (2. dzień obrad)

25. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druki nr 995 i 1155).

Poseł Sprawozdawca Lidia Burzyńska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych. Sprawozdanie to jest zawarte w druku nr 1155, a projekt ustawy, którego ono dotyczy, w druku nr 995.

    Poselski projekt ustawy wpłynął do Sejmu 28 października 2016 r. Marszałek Sejmu 10 listopada skierował go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu i 29 listopada Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

    Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 14 grudnia br. zgłoszono wnioski o odrzucenie poselskiego projektu ustawy, które nie uzyskały akceptacji komisji. Zgłoszono na tym posiedzeniu komisji cztery poprawki autorstwa klubu Nowoczesna i sześć poprawek klubu Prawa i Sprawiedliwości. Komisja negatywnie rozpatrzyła cztery poprawki zgłoszone przez klub Nowoczesna, natomiast pozytywnie zaopiniowała poprawki zgłoszone przez klub Prawa i Sprawiedliwości.

    Komisja wnosi do Wysokiego Sejmu o odrzucenie poprawek klubu Nowoczesna oraz przyjęcie poprawek zgłoszonych przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.