Posiedzenie nr 64 w dniu 14-06-2018 (1. dzień obrad)

Posiedzenie nr 64 w dniu 14-06-2018 (1. dzień obrad)


3. i 4. punkt porządku dziennego:


   3. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2446 i 2563). 
   4. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2447 i 2564).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Projekt Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0, wprowadza szereg zmian, które stawiają sobie za cel m.in. uwolnienie potencjału polskiej nauki. Model kształcenia doktorantów w Polsce ma być całkowicie przebudowany. Zatem mam pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja doktorantów w świetle tych zapisów, jak również czy przewiduje się jakieś szczególne udogodnienia dla tej grupy ludzi i jak będzie wyglądała ścieżka kształcenia, dochodzenia do stopnia naukowego doktora.

    Wielu posłów zadawało pytania w trosce o małe, regionalne uczelnie. Ja również nie będę pod tym względem oryginalna i zapytam, panie premierze, czy mniejsze uczelnie, takie jak m.in. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy czy politechnika w Częstochowie, w świetle tej ustawy mogą być spokojne? Dziękuję bardzo. (Oklaski)