Posiedzenie nr 64 w dniu 14-06-2018 (1. dzień obrad)

Posiedzenie nr 64 w dniu 14-06-2018 (1. dzień obrad)


14. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (druki nr 2450 i 2619).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, druk nr 2450.

    Panie i Panowie Posłowie! Według założeń powyższego projektu ma zostać utworzony kierunek lekarski działający w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Utworzenie kierunku lekarskiego na wspomnianej wyżej uczelni było już w planach wiele miesięcy wcześniej. W 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstało bardzo nowoczesne centrum laboratoryjne stanowiące zaplecze dla badań podstawowych w zakresie nauk medycznych. W roku 2016 powołano Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II. W obrębie innych kierunków kształcenia powstały kierunki okołomedyczne cieszące się dużą popularnością wśród studentów. Podpisane zostały ponadto umowy z różnymi ośrodkami medycznymi, a także opracowano program, który zakłada kształcenie studentów na najwyższym światowym poziomie. Stopień zaawansowania prac oraz zaangażowanie władz uczelni potwierdzają konieczność utworzenia tej jednostki. Bez wątpienia to właśnie włodarze uczelni najlepiej znają potrzeby studentów w zakresie kształcenia.

    Powyższy projekt zasługuje również na poparcie ze względów typowo społecznych. Liczba lekarzy w Polsce z roku na rok systematycznie wzrasta, jednak wzrost ten jest niewspółmierny do wzrostu zapotrzebowania na lekarzy, w tym lekarzy specjalistów. Ponadto zgodnie z danymi z centralnego rejestru lekarzy prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską, w Polsce na ok. 172 tys. lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód ponad 85 tys. jest w wieku powyżej 50 lat. Biorąc pod uwagę, że wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, należy szacować, że około połowa lekarzy obecnie wykonujących zawód za 15 lat odejdzie na emeryturę. Tymczasem w Polsce ok. 4 tys. osób rocznie kończy studia medyczne. W takiej oto sytuacji uzasadnione i konieczne jest tworzenie nowych kierunków medycznych, a właśnie to zakłada omawiany projekt. Warto zwrócić również uwagę, że pragnieniem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest, aby kształcenie na nowo powstałym wydziale medycznym odbywało się w oparciu o wysokie standardy etyczne. W tym celu uczelnia podjęła ścisłą współpracę z kliniką Gemelli w Rzymie będącą częścią Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie.

    Tworzenie nowych kierunków i wydziałów medycznych jest dobrą odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi medyczne w Polsce. Zwiększa to też możliwość podjęcia tego rodzaju studiów przez osoby, które chcą to uczynić. Jeśli to wszystko zostanie połączone z odpowiednio wysokimi standardami etycznymi, to będzie to bardzo korzystne zarówno dla przyszłych i obecnych lekarzy, jak i dla pacjentów. Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne w postaci zwiększenia liczby lekarzy, a tym samym dostępności usług medycznych.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję.