Posiedzenie nr 19 w dniu 18-05-2016 (1. dzień obrad)

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 433 i 504).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Czy wprowadzać Jednolity System Antyplagiatowy? Należy jednoznacznie odpowiedzieć ˝tak˝, ponieważ powszechne, wręcz patologiczne zjawiska naruszania praw autorskich czy też po prostu handel pracami dyplomowymi z jednej strony są tak naprawdę drogą obniżającą etos i godność środowisk akademickich, z drugiej zaś wpływają negatywnie na społeczną ocenę szkolnictwa wyższego. Tak więc czy wprowadzać? Natychmiast mówimy: tak.

    Natomiast moje pytanie brzmi. W Polsce mamy uczelnie duże, małe, publiczne, niepubliczne. Czy zatem, panie ministrze, wprowadzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego pozwoli na zachowanie zasady równego dostępu także dla małych uczelni? Dziękuję bardzo.