Posiedzenie nr 20 w dniu 09-06-2016 (2. dzień obrad)

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Znam przepis art. 42. Zmiany, które zostały przyjęte, były podyktowane li tylko i wyłącznie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, bo tak naprawdę te dwie godziny karciane to była tylko biurokracja, ponieważ nauczyciel pełnozatrudniony ma wymiar zajęć do 40 godzin. Natomiast nie możemy, pani minister, zapominać, że jednak organy prowadzące szkół mają też swoje przywileje, że tak to określę. Czy w opinii pani minister istnieje możliwość przy tak szerokiej wykładni tej zmiany, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda jakiś komunikat skierowany do tych jednostek, czyli organów prowadzących, by jednoznacznie interpretowały te zapisy? I jeszcze jedno. (Dzwonek) Czy pani minister widzi tu rolę wojewodów i kuratorów oświaty, by w ramach swoich kompetencji nadzorczych, kontrolnych przeciwdziałały podobnym praktykom? Dziękuję bardzo.