Posiedzenie nr 51 w dniu 09-11-2017 (2. dzień obrad)

24. punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 5 listopada br. w Niemczech niemieckie stowarzyszenie dziennikarzy odbyło swój zjazd programowy, na którym to uchwaliło rezolucję o braku wolności mediów w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce.

    Polska przedstawiana była jako państwo, w którym łamane są podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do wolności prasy i wolności wyrażania opinii. Wygłaszane tam tezy dotyczyły również tego, że w Polsce dziennikarze zwalniani są z pracy. Takie nieprawdziwe informacje krążą w niemieckiej prasie.

    (Poseł Rafał Grupiński: Jak to nie? Z Trójki wyrzucacie bez przerwy...)

    Dzięki takiej retoryce dziennikarzy niemiecka opinia myśli, że u nas są łamane czy też nieprzestrzegane zasady wolności i demokracji.

    (Poseł Rafał Grupiński: Oczywiście.)

    Formułowanie takich opinii, kolportowanie tak spaczonego i nieprawdziwego obrazu Polski w Niemczech jest, mówiąc bardzo łagodnie, nadużyciem i po prostu kłamstwem.

    Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaapelowało do organizacji i instytucji medialnych w Niemczech, stanowczo przeciwstawiając się tak krzywdzącemu i nieprawdziwemu obrazowi Polski.

    Moje pytanie brzmi: Czy rząd podjął lub czy podejmie działania przeciwstawiające się łamaniu zasady rzetelności dziennikarskiej, ale w Niemczech? Dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Rafał Grupiński: A ile osób z radiowej Trójki wyrzuciliście, chociażby ostatnio? Mogę policzyć.)