Posiedzenie nr 58 w dniu 07-02-2018 (2. dzień obrad)

Posiedzenie nr 58 w dniu 07-02-2018 (2. dzień obrad)

retransmisja wypowiedzi

14. punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Po okresie zapaści edukacji zawodowej, bo tak trzeba to nazwać, i jej deprecjacji względem kształcenia ogólnokształcącego dostrzegamy w ostatnich latach, że na rynku brakuje robotników, rzemieślników, po prostu fachowców. Obowiązujący dotąd system kształcenia zawodowego skutkował największym procentem bezrobocia wśród absolwentów tych szkół.

    (Poseł Urszula Augustyn: Myli się pani.)

    Mimo że pani poseł, cień ministra edukacji narodowej, dzisiaj zapewniała o olbrzymim wkładzie ich rządów w kształcenie zawodowe, apelowała zresztą o mówienie prawdy...

    (Poseł Urszula Augustyn: To są fakty.)

    A zatem nie słyszała pani albo nie chciała usłyszeć, o jakich danych statystycznych mówiła pani minister Machałek. Statystyka działań, nie ostatnich 2 lat, tylko statystyka kształcenia od 2012 r...

    (Poseł Urszula Augustyn: Było 50%, jest 20%.)

    ...jaki procent bezrobocia występuje na rynku pracy.

    Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoich działaniach postawiło sobie za cel powiązanie kształcenia zawodowego z rynkiem i gospodarką, i to jest dobra i bardzo słuszna droga.

    Moje pytanie: Jakie działania mające na celu dojście do dualnego kształcenia zawodowego i przywrócenie należytego prestiżu absolwentom szkół zawodowych prowadzi ministerstwo? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)