Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)

12. punkt porządku dziennego:

Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty (druk nr 1571).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pan prezes Broniarz podczas swojego wystąpienia przedstawiał niektóre swoje tezy, jak sam twierdził, z przymrużeniem oka. Ja natomiast podejdę do mojego wystąpienia z powagą. ZNP od momentu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum kreuje się na jedynego słusznego obrońcę polskiej szkoły, polskiego ucznia, polskiego nauczyciela. Wobec tej wątpliwej według mnie obrony sformułuję pytania. Gdzie był Związek Nauczycielstwa Polskiego w latach 2008-2014, kiedy rządząca wówczas koalicja PO-PSL zlikwidowała 1148 szkół?

    (Poseł Krystyna Szumilas: Wy likwidujecie.)

    Gdzie był ZNP w tych samych latach, kiedy pracę straciło ponad 40 tys. nauczycieli? Gdzie był związek, kiedy, wprowadzając obowiązek szkolny dla dziecka 6-letniego...

    (Poseł Artur Dunin: Skąd te dane?)

    ...odebrano rodzicom prawo decydowania o tym? Gdzie był ZNP i co zrobił, gdy obniżała się jakoś kształcenia... (Dzwonek)

    (Wicemarszałek wyłącza mikrofon, oklaski)