Posiedzenie nr 43 w dniu 08-06-2017 (2. dzień obrad)

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Polska wspiera swoich sojuszników w ramach programu NATO Air Policing, misji ochrony integralności suwerennej przestrzeni powietrznej państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym uczestniczą polskie myśliwce wielozadaniowe. Ostatnio w przekazie medialnym pojawiły się informacje o poderwaniu się z lotnisk myśliwców i podjęciu interwencji sił Sojuszu w reakcji na przelot rosyjskich statków powietrznych w niewielkiej odległości od granic NATO. W związku z powyższym proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zagrożenie ze strony Rosji jest wciąż realne? Jaki przebieg miał ten incydent? Dziękuję bardzo.