Posiedzenie nr 48 w dniu 28-09-2017 (2. dzień obrad)

13. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Lecznictwo uzdrowiskowe jest działalnością służącą poprawie jakości zdrowia, jak również profilaktyce chorób. Miejsca te charakteryzują się oprócz wyposażenia w specjalistyczny sprzęt specyficznym, leczniczym klimatem, jak również naturalnymi surowcami leczniczymi, których obecność ma korzystne odziaływanie na skuteczność leczenia i profilaktykę.

    Do sanatorium w ramach skierowania Narodowego Funduszu Zdrowia może wyjechać każdy ubezpieczony, którego stan zdrowia wymaga takiego właśnie leczenia. Turnus w sanatorium trwa najczęściej trzy tygodnie, nie może być krócej, taki czas jest bowiem potrzebny, by stosowane w sanatoriach zabiegi przyniosły pożądany efekt, który utrzyma się u danego pacjenta przez dłuższy czas. Zalecane jest korzystanie z tej formy leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Pacjent, aby uzyskać takie świadczenie, musi posiadać skierowanie od lekarza oraz odczekać w kolejce na przyznanie leczenia sanatoryjnego. Czas oczekiwania w poszczególnych województwach bywa różny: 1 rok, 2 lata, a nawet zdarza się, że i do 3 lat. Moje pytanie jest następujące: Czym jest podyktowany tak różny czas oczekiwania pacjentów na wyjazd do sanatorium? Dziękuję.