Posiedzenie nr 54 w dniu 13-12-2017 (2. dzień obrad)

Posiedzenie nr 54 w dniu 13-12-2017 (2. dzień obrad)

retransmisja wypowiedzi

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2001 i 2113).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z tej mównicy bardzo swobodnie bardzo dużo posłów wypowiadało te oto słowa: wolne wybory, uczciwe, sprawiedliwe, transparentne, przejrzyste, kartka wyborcza to świętość, nie pozwolimy sfałszować wyborów w Polsce. To słowa, które skierował z mównicy dzisiaj poseł prezentujący stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości... Platformy Obywatelskiej, przepraszam.

    Krzyczycie państwo, aby przedstawić dowody na nieuczciwość w wyborach w trakcie funkcjonowania obowiązującego Kodeksu wyborczego. Otóż posłuchajcie. Posłanka Platformy Obywatelskiej w minionej kadencji zapowiada protest wyborczy. W komisji, w której głosowała, wskazała siebie i to samo zrobili jej krewni, ale okazało się, że według protokołu...

    (Poseł Ewa Kołodziej: Tak, prawda.)

    ...nie dostała ani jednego głosu. Wyjaśnia, że w obwodowej komisji głosowała nie tylko ona, ale również jej bliscy. Jej zdaniem te głosy mogły nie zostać policzone, podobnie jak inne, które dostała w tym lokalu.

    Posłanka Platformy Obywatelskiej w minionej kadencji...

    (Poseł Ewa Kołodziej: Sąd Najwyższy przyznał mi rację.)

    ...opublikowała też pisemne oświadczenie jednego z członków komisji, z którego wynika, że łącznie dostała 68 głosów. Tego wyniku nie zapisano jednak w protokole. Mężczyzna nie potrafi wyjaśnić, jak to się stało. Czy takiej (Dzwonek) państwo bronicie uczciwości? (Oklaski)