Follow Us
Nowy wóz dla OSP Jaskrów.
Spotkanie polsko-francuskiej Grupy Bilateralnej.
(Nie)praworządna Komisja Europejska.
Klasztorne smaki w Mstowie.
50-lecie istnienia OSP w Turowie.
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
PlayPause
Shadow
Slider

Jesteśmy dla Polski, dla Polaków.

Jesteśmy dla Polski, dla Polaków.

W lipcu, podczas posiedzeń Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży opiniowaliśmy, między innymi, poprawki do projektu Prezydenta RP Andrzej Duda o rekompensacie za cierpienia osób deportowanych do ZSRR w latach 1939-56 oraz zapoznaliśmy się, między innymi z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019.