Follow Us
Nowy wóz dla OSP Jaskrów.
Spotkanie polsko-francuskiej Grupy Bilateralnej.
(Nie)praworządna Komisja Europejska.
Klasztorne smaki w Mstowie.
50-lecie istnienia OSP w Turowie.
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
PlayPause
Shadow
Slider

O mnie

Urodziłam się 27 sierpnia 1964 roku w Rzekach Wielkich koło Częstochowy. Studia wyższe ukończyłam na kierunku historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Następnie ukończyłam studia podyplomowe: w 1994 r. Fizykę z informatyką w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie; w 2001r. Organizację i zarządzanie – menedżer w oświacie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Kaliszu; w 2007r. Oligofrenopedagogikę w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Zawodowo przez wiele lat związana byłam z edukacją, jako nauczyciel, a następnie dyrektor w Szkole Podstawowej w Rzekach Wielkich i w Zespole Szkół w Skrzydlowie. Za zasługi w dziedzinie oświaty otrzymałam w 2007 roku medal Komisji Edukacji Narodowej.

Moją działalność społeczno – polityczną rozpoczęłam w 1994 roku, kiedy to w latach 1994 – 1998 pełniłam funkcje radnej Gminy w Kłomnicach a Radną Powiatu Częstochowskiego byłam w latach 2006-2010 i 2010-2014. Od 12 listopada 2015 roku pełnię obowiązki Posła RP VIII Kadencji.

W swej działalności parlamentarnej zajmuje się sprawami istotnymi dla polskiego społeczeństwa będąc m.in. członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Polityki Senioralnej, Komisji Łączności z Polakami za Granicą – w której pełnię również funkcję przewodniczącej. Prywatnie jestem żoną oraz matką dwójki dorosłych dzieci.

Należę do osób energicznych, ambitnych i działających z zaangażowaniem. Przejawia się to zarówno w mojej działalności społecznej jak i tej związanej z wykonywaniem mandatu Posła. Jestem inicjatorką powołania fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”, która wspiera rozwój dzieci wiejskich, w tym także niepełnosprawnych. W 2007 r. po przejściu trąby powietrznej w gminie Kłomnice z pełną determinacją zaangażowałam się w pomoc poszkodowanym. Jako Poseł RP VIII kadencji często podejmuje interwencje w szerokim spektrum spraw. Najczęściej są to jednak zagadnienia związane z edukacją, polityką senioralną, ubezpieczeniami społecznymi, polityką prorodzinną oraz ekologią. Zawsze mocno wspieram bądź inicjuje działania społeczne, zwykle na poziomie samorządu, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców. Nie pozostaje głucha na słuszne inicjatywy bądź zastrzeżenia przedstawicieli lokalnej społeczności, szczególnie w sprawach dotyczących komunikacji, poszerzenia dostępu do Internetu, czy kultury.

Ponieważ praca społeczna jest moim drugim powołaniem, a chęć jej podejmowania wynika z mojej wrażliwości, także jako Poseł RP nigdy nie potrafię przejść obojętnie wobec niesprawiedliwości i krzywdy ludzkiej.