Follow Us
Nowy wóz dla OSP Jaskrów.
Spotkanie polsko-francuskiej Grupy Bilateralnej.
(Nie)praworządna Komisja Europejska.
Klasztorne smaki w Mstowie.
50-lecie istnienia OSP w Turowie.
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
PlayPause
Shadow
Slider

Wystąpienia w Sejm RP

Posiedzenie Sejmu RP nr 21. Mariusz Trepka, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak i Marek Ast – pytanie z 19 listopada 2020 r.
Pytania w sprawach bieżących.

Posiedzenie Sejmu RP nr 21. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Posiedzenie Sejmu RP nr 21. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Stanisław Szwed – PiS w sprawie skali realizacji uprawnień do uzyskania dodatku solidarnościowego. Pytania w sprawach bieżących.

Posiedzenie Sejmu RP nr 15. Informacja bieżąca w sprawie działań w ramach tarczy antykryzysowej w zakresie wsparcia pracowników, pracodawców oraz skutków tych mechanizmów dla rynku pracy.

Posiedzenie Sejmu RP nr 15. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Marek Zagórski – PiS w sprawie skali i form pomocy w zakresie zdalnego nauczania udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji jednostkom samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19.

Posiedzenie Sejmu RP nr 14. Posłowie Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Mariusz Błaszczak – PiS w sprawie działań podjętych przez żołnierzy WOT w czasie epidemii koronawirusa w zakresie niesienia pomocy służbom, m.in. medycznym i sanitarnym, oraz udzielania wsparcia obywatelom.

Posiedzenie Sejmu RP nr 12. Informacja bieżąca w sprawie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych, zwiększających możliwości rozwoju gospodarczego różnych regionów Rzeczypospolitej, a zarazem służących stymulowaniu wzrostu gospodarczego naszego kraju.

Posiedzenie Sejmu RP nr 12. Posłowie Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Joanna Borowiak, Mariusz Trepka, Iwona Michałek – PiS w sprawie pomocy finansowej oraz materiałowej, jaką rząd przeznaczył dla DPS-ów będących jednostkami, których organami prowadzącymi są samorządy.

Posiedzenie Sejmu RP nr 11. Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji.

Posiedzenie Sejmu RP nr 5. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Józefa Szczurek-Żelazko – PiS w sprawie funkcjonowania systemu e-recepta.