Follow Us
Nowy wóz dla OSP Jaskrów.
Spotkanie polsko-francuskiej Grupy Bilateralnej.
(Nie)praworządna Komisja Europejska.
Klasztorne smaki w Mstowie.
50-lecie istnienia OSP w Turowie.
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
PlayPause
Shadow
Slider

Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie.

Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie.

Miałam dziś przyjemność odwiedzić Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” w #Częstochowie, którego celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Właśnie dzięki takim miejscom osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą przeciwstawić się wykluczeniom społecznym i zawodowym poprzez szereg prac i ćwiczeń jakie wykonują.

Ponadto działania podejmowane są również w zakresie:

 Działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez poprawę warunków ich leczenia i rehabilitacji,
 Zapobiegania izolacji społecznej,
 Wszechstronnego propagowania informacji, metod i technik w zakresie działalności rehabilitacyjnej,
 Promocji i popierania higieny psychicznej,
 Ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi,
 Podejmowania działań w zakresie profilaktyki zjawisk patologicznych.

Zarządowi placówki oraz wszystkim podopiecznym pragnę życzyć przede wszystkim zdrowia oraz pogody ducha na każdy dzień życia.